ÖĞRETMENLERİN BT ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE BT REHBER ÖĞRETMENLİĞİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI (Nurcan Sak)

Sevgili Öğretmenler,

Bu araştırma, sizlerin Bilişim Teknolojileri'ne yönelik öz-yeterlik inançlarınızı ve Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) Öğretmenliği'ne yönelik algılarınızı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışma ile özelllikle okullarda BTR öğretmenlerinin nasıl algılandığı incelencektir.  Elde edilen veriler akademik çalışma dışında farklı bir amaç için kesinlikle kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar çalışmanın etkililiği için önem arz etmektedir. Çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

Nurcan SAK- BTR öğretmeni

Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMİRER

Kişisel Bilgiler
*Cinsiyet:
*Branşınız:

*Hizmet Yılınız/Deneyiminiz:.   .......Yıl (Rakamla yazınız)
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*Çalıştığınız Kurum:
*Çalıştığınız Yerleşim Yeri:
*Çalıştığınız okulda teknolojik alt yapı yeterli mi?
*

Eğitim teknolojilerini kullanım düzeyinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?


*Okulunuzda FATİH projesi uygulanıyor mu?
*Bilişim Teknolojileri ile ilgili hizmet içi eğitim aldınız mı?
Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) Öğretmenliği.....

"Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği"ni neye benzettiğinizi aklınıza gelen ilk şeye odaklanarak belirtiniz ve nedeni açıklayınız.

*

Bilişim Teknolojileri Rehber (BTR) Öğretmenliği gibidir/benzer,

*

Çünkü,

Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Ölçeği
Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz
*
  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
Bilgisayar ilerleyen zamanlarda bozulduğunda tekrar sistemi düzgün çalıştırmak için yedekleme dosyası oluşturabilirim.
Bilgisayar donanım ve programlarıyla ilgili terimleri anlayabilirim.
Bilgisayarımda anti-virüs yazılımı kullanabilirim.
Bilgisayar programlarının ilerlemiş özelliklerini öğrenebilirim.
Kelime işlemci programlarını kullanabilirim. (MS Word, Openoffice , vb.)
Sunum hazırlama yazılımlarını kullanabilirim. (MS PowerPoint vb.)
Veri tabanı kullanabilirim. (MS Access vb.)
Elektronik posta kullanabilirim.
Web ortamında herhangi bir arama motorunu kullanabilirim.
Web sayfası hazırlayabilirim.
Sanal ortamdaki her tür kaynağı (belgeler, resim, video, müzik, animasyon vb.) internetten indirip kullanabilirim.
Dosya transfer protokolü (FTP) ile ağda dosya transferi yapabilirim/kullanabilirim.
Forum/Tartışma gruplarına katılabilirim.
Tarayıcı (Scanner) kullanabilirim.
Bilgisayar ortamında resimler üzerinde değişiklikler yapabilirim.
  Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum
TV, DVD, Projeksiyon vb. multimedya araçlarını kullanabilirim.
Bilişim teknolojilerinden faydalanırken karşılaştığım sorunları çözebilirim.
Sanal ortamda video konferansa katılabilirim/yapabilirim.
Bilgileri organize etmek (düzenlemek, depolamak, yapılandırmak vb.) için bilgisayarı kullanabilirim.
Sohbet programlarını (Chat, skype, Google talk gibi) kullanabilirim.
Kütüphanelerin web sayfalarını kullanarak araştırma yapabilirim.
Elektronik ortamda değerlendirme rubrikleri (dereceli puanlama ölçeği) hazırlayabilirim.
İnteraktif (Etkileşimli) akıllı tahta kullanabilirim.
Elektronik kaynaklar (derecelendirme ölçekleri, elektronik rubrikler gibi) kullanarak öğrencileri değerlendirebilirim.
Bilişim teknolojileri araç gereçlerinin (bilgisayar donanımları, projeksiyon, tarayıcı, ağ, akıllı tahta vb.) işlevlerini tanımlayabilirim.
Bilişim teknolojilerini derslerimde sunum ve gösterim amaçlı kullanabilirim.
Ders yönetim sistemlerini (Moodle, Blackboard, Web CT vb.) öğretim amaçlı kullanabilirim.
Görüşme Soruları
Aşağıdaki soruları cevaplamanız ve gerektiğinde detaylandırmanız araştırma açısından önemlidir.
*

FATİH Projesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce projenin artıları ve eksileri nelerdir?


*Sınıfınızda/derste bilişim teknolojilerinin kullanılması konusunda düşünceleriniz nelerdir?

*Sınıfınızda bilişim teknolojileri araçlarından ne ölçüde ve nasıl faydalanıyorsunuz?

*Sınıfınızda bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda BT rehber öğretmeninden aldığınız yardımlar nelerdir?

*

Size göre Bilişim Teknolojileri (BT) rehber öğretmeni kimdir?


*

Size göre BT rehber öğretmeninin görev ve sorumlulukları nelerdir?