Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Eğitim Programının Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik BT Öğretmenlerinin Görüşleri


Değerli Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri;

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi müfredatı ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını sık sık tartışmaktayız. Bizde bu konuda yapılan akademik araştırmaların azlığını göz önünde bulundurarak bir araştırma yapmaya karar verdik. Bu araştırma ile Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi programı öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilecektir.

Buradaki sorulara vereceğiniz cevaplar programın iyi veya eksik yönleri, uygulama da karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ve programın geliştirilmesine yönelik öneriler konusunda bize ışık tutacaktır. Değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz.


Kişisel Bilgiler


* Cinsiyet:
* Görev Yaptığınız Okul Türü:
* Hizmet Yılınız/Deneyiminiz:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

YIl

* Okulunuzda BT sınıfı var mı?
* Okulunuzda FATİH projesinin hayata geçirilmesi amacıyla hangi çalışmalar yapıldı?

* Okulunuzun teknolojik alt yapısı yeterli mi?
* Mezun olunan bölüm: (BÖTE, Teknik eğitim Bilgisayar vb...)

* Görev yaptığınız yer:( Daha küçük yerleşim yerleri için İl/İlçe/Kasaba/Köy isimlerini belirtiniz)

İhtiyaç halinde sizinle iletişime geçebilmemiz için e-posta adresiniz: (İsteğe bağlı)

BT ve Yazılım Dersi İle İlgili Görüşleriniz:

Zamanınızın çok değerli olduğunun farkındayız. Çalışmamızı destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak çalışma kapsamında siz değerli öğretmenlerimizin görüşlerinin detaylı analizi yapılması gerekmektedir. Bu nedenle vereceğiniz cevaplardaki hassasiyetiniz ve detaylandırmanız bizim için çok önemlidir. Vereceğiniz cevaplar BT ve Yazılım dersinin mevcut durumunu ortaya koyacak ayrıca siz öğretmenlerimizin katkısı ile programın geliştirilmesine yönelik öneriler ortaya koyacaktır. İlginiz için çok teşekkür ederiz.* 1. Bilişim Teknolojileri (BT) ve Yazılım dersi öğretim programının (müfredatının) içeriğine yönelik düşünceleriniz nelerdir?

* 2. BT ve Yazılım dersi öğretim programının içeriğinin değişerek ayrıca programlama öğretiminin yapılmasına yönelik düşünceleriniz nelerdir? (hangi programlar öğretilmeli, seviyeye uygunluğu, izlenecek yöntem vb.)

* 3. BT ve Yazılım dersi programında yer alan konuların öğretimine yönelik yeterliliğiniz konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

* 4. BT ve Yazılım dersi öğretim programının uygulanmasında yaşanan güçlükler-sorunlar nelerdir? (örneğin; ders süresi, değerlendirme, idari sorunlar vb.)

* 5. BT ve Yazılım dersi öğretim programında gözlemlediğiniz eksiklikler nelerdir?

* 6. BT ve Yazılım dersi öğretim programının güncelliği konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

* 7. BT ve Yazılım dersinin öğretiminde hangi yaklaşımlar kullanılabilir?

* 8. Öğrencilerin teknolojiyi diğer derslerde de etkili bir şekilde kullanabilmesi için BT ve Yazılım dersi öğretim programı nasıl olmalıdır? (kazanımlar, içerik, uygulama vb.)

* 9. BT ve Yazılım dersi öğretim programının daha etkili olması ve daha verimli uygulanmasına yönelik önerileriniz nelerdir?

* 10. Varsa Diğer Görüşleriniz: