Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Eğitime Teknoloji Entegrasyonuna Yönelik Davranışları

Sevgili Öğretmenler,

Bu araştırma, teknolojik pedagojik alan bilgileriniz ile eğitime teknoloji entegrasyonuna yönelik davranışlarınız arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır.  Elde edilen veriler akademik çalışma dışında farklı bir amaç için kesinlikle kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar çalışmanın etkililiği için önem arz etmektedir. Çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

 

Öğr. Gör. Cemal Hakan DİKMEN

Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMİRER

İletişim: https://www.facebook.com/chdikmen

Kişisel Bilgi Formu
*Cinsiyet:
*Çalıştığınız İl/ilçe:

*Yaşınız:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*Branşınız:

*Eğitim Durumunuz:
*Hizmet Yılınız/Deneyiminiz:.   .......Yıl
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*Çalıştığınız Kurum:
*İdari Göreviniz Var mı?
*Çalıştığınız Yerleşim Yeri:
*Çalıştığınız Okulda Teknolojik Altyapı Yeterli Mi?
*Sınıfınızda/derste öğretim amacıyla bilişim teknolojilerini kullanıyor musunuz?
*Okulunuzda FATİH Projesi Uygulanıyor Mu?
*Bilişim Teknolojileri İle İlgili Hizmetiçi Eğitim Aldınız Mı?
*Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisine ya da hangilerine sahipsiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
Uyanların tümünü seçin
*İnternette günlük ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz

1 - Hiç Bilmiyorum, 2 - Az Düzeyde Biliyorum, 3 - Orta Düzeyde Biliyorum, 4 - İyi Düzeyde Biliyorum, 5 - Çok İyi Düzeyde Biliyorum

*
  Hiç Bilmiyorum (1) Az Düzeyde Biliyorum (2) Orta Düzeyde Biliyorum (3) İyi Düzeyde Biliyorum (4) Çok İyi Düzeyde Biliyorum (5)
Bilgisayarda çıkan teknik bir sorunu gidermeyi…
Temel bilgisayar donanım parçalarını (CD-Rom, ana bellek, RAM gibi) ve işlevlerini…
Temel bilgisayar yazılımlarını (Windows, Media Player) ve işlevlerini…
Son çıkan bilgisayar teknolojilerini…
Kelime işlemci programlarını (Word gibi) kullanmayı…
Hesap tablosu programlarını (Excel gibi) kullanmayı…
İnternet yoluyla (e-mail, MSN Messenger gibi) iletişim kurmayı…
Resim programlarını (Paint gibi) kullanmayı…
Sunum programlarını (Powerpoint gibi) kullanmayı…
Veri kaydetmeyi (Flash Bellek, CD, DVD’ye kaydetmek gibi) …
Bilim dalıma özgü programları kullanmayı…
Yazıcı kullanmayı…
Projektör kullanmayı…
Tarayıcı kullanmayı…
Dijital kamera kullanmayı…
  Hiç Bilmiyorum (1) Az Düzeyde Biliyorum (2) Orta Düzeyde Biliyorum (3) İyi Düzeyde Biliyorum (4) Çok İyi Düzeyde Biliyorum (5)
Öğrenci performansını değerlendirmeyi…
Bireysel farklılıkları gidermeyi…
Farklı değerlendirme yöntem ve tekniklerini…
Farklı öğrenme teori ve kuramlarını (Yapısalcı Öğrenme, Çoklu Zekâ Teorisi, Proje-tabanlı Öğretim, gibi)…
Karşılaşılabilecek öğrenci kavrama zorluk ve yanılgılarını…
Sınıf yönetimini…
Alanımdaki temel konuları…
Dersim için sınıf etkinlik ve projeleri geliştirmeyi…
Alanımdaki son gelişme ve uygulamaları…
Alanımda öne çıkan kişileri…
Alanımda çıkan güncel kaynakları (örneğin, yayın ve kitapları)…
Alanımda düzenlenen konferans ve etkinlikleri…
Dersimde kullanacağım öğrenme/öğretme yaklaşımlarına/stratejilerine uygun teknolojileri…
Öğrenmeyi olumlu yönde etkileyecek teknolojileri (bilgisayar uygulamalarını)…
Öğretmenlik mesleğimde faydalı olabilecek teknolojileri ayırt etmeyi…
  Hiç Bilmiyorum (1) Az Düzeyde Biliyorum (2) Orta Düzeyde Biliyorum (3) İyi Düzeyde Biliyorum (4) Çok İyi Düzeyde Biliyorum (5)
Yeni bir teknolojinin eğitim-öğretime uygunluğunu değerlendirmeyi…
Alanıma özgü teknolojileri (bilgisayar uygulamalarını)…
Öğretim planındaki belirtilen hedeflere daha kolay ulaşmayı sağlayacak teknolojileri…
Öğretim teknolojilerinin kullanımını içeren bir ders planı hazırlamayı…
Öğretim teknolojileri içeren sınıf etkinlik ve projeleri geliştirmeyi…
Dersime uygun etkili öğretim stratejilerini seçmeyi…
Öğrencilerime dersimde uygulayacağım değerlendirme test ve ölçekleri geliştirmeyi…
Sınıf/okul içi etkinlikleri içeren bir ders planını rahatlıkla hazırlayabilmeyi…
Alanımda uygulanan öğretim planındaki belirtilen hedefleri (kazanımları)…
Uygun konularda ders-içi ilişkilendirmeyi…
Uygun konularda diğer derslerle ilişkilendirmeyi…
Alanımdaki uygun konuları okul dışı etkinliklerle desteklemeyi…
Ders içeriğini, uygun teknoloji ve öğretim ilke/yöntemleri ile bütünleştirmeyi…
Konumu daha iyi öğretmemi sağlayan çağdaş teknoloji ve stratejileri seçmeyi…
Alan, formasyon ve teknoloji bilgimi uygun bir şekilde bütünleştirerek ders anlatmayı…
Meslektaşlarıma alan, formasyon ve teknoloji bilgisinin bütünleştirilmesi konusunda liderlik yapabilmeyi…
Farklı öğretim strateji ve teknolojileri ile bir konuyu anlatabilmeyi…
Öğretim Teknolojileri Beklenti Ölçeği

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz

1 - Kesinlikle Katılmıyorum, 2 - Katılmıyorum, 3 - Tarafsız, 4 - Katılıyorum, 5 - Kesinlikle Katılıyorum

*Mesleğimde öğretim teknolojisini kullanmakla...
  Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Tarafsız (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)
…yaptığım işten daha fazla tatmin olurum.
… derslerimi daha etkili hale getirebilirim.
… meslektaşlarım yeteneklerime daha fazla saygı gösterirler.
… kendimi daha başarılı hissederim.
… daha üretken bir öğretmen olabilirim.
… öğretmenlikten daha fazla zevk alırım.
… meslektaşlarım mesleğimde yetkin biri olduğumu görürler.
… öğretmenlik kalitemi artırabilirim.
… işimde daha yüksek bir konumda görülürüm.
Teknoloji Entegrasyonu Öz-yeterlik Ölçeği

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz

1 - Hiç Güvenmiyorum, 2 - Az Güveniyorum, 3 - Güveniyorum, 4 - Çok Güveniyorum, 5 - Tamamen Güveniyorum

*
  Hiç Güvenmiyorum (1) Az Güveniyorum (2) Güveniyorum (3) Çok Güveniyorum (4) Tamamen Güveniyorum (5)
Sınıfta öğretim teknolojisini kullanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri gösterebileceğim konusunda kendime…
Öğrencilerin öğretim teknolojileri ile ilgili karşılaştıkları sorunları giderebileceğim konusunda kendime…
Bilgisayar yazılımlarının eğitim ve öğretime ne kadar uygun olduğunu değerlendirebileceğim konusunda kendime…
Alanımdaki bir konuyu uygun öğretim teknolojilerini kullanarak başarıyla öğretebileceğim konusunda kendime…
Öğretim teknolojilerini sürekli ve etkili bir şekilde kullanabileceğim konusunda kendime…
Öğretim teknolojilerinin uygun bir şekilde kullanılması hususunda öğrencilerime rehberlik edebileceğim konusunda kendime…
Öğretim planındaki belirtilen hedeflere daha kolay ulaşmayı sağlayacak öğretim teknolojileri kullanabileceğim konusunda kendime…
Öğretim teknolojilerinin kullanıldığı sınıf içi etkinlikleri içeren bir ders planını rahatlıkla hazırlayabileceğim konusunda kendime…
Eğitsel Teknoloji İlgileri Ölçeği

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz

1 - İlgi Duymuyorum, 2 - Az İlgi Duyuyorum , 3 - İlgi Duyuyorum, 4 - Oldukça İlgi Duyuyorum, 5 - Çok İlgi Duyuyorum

*
  İlgi Duymuyorum (1) Az İlgi Duyuyorum (2) İlgi Duyuyorum (3) Oldukça İlgi Duyuyorum (4) Çok İlgi Duyuyorum (5)
Öğretim teknolojileri ile ilgili makale ve kitap okumaya
Yeni bir eğitsel yazılım öğrenmeye
Öğretim teknolojisi ile ilgili bir projede çalışmaya
Bir öğretim teknolojisi merkezi veya bilgisayar laboratuvarının imkanlarından yararlanmaya
Öğretim teknolojileri üzerine bir çalışma grubuna katılmaya
Öğretim teknolojileri üzerine sunumlar içeren bir konferansa/seminere katılmaya
Eğitsel Teknoloji Niyetleri Ölçeği

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz

1 - Kesinlikle Katılmıyorum, 2 - Katılmıyorum, 3 - Tarafsız, 4 - Katılıyorum, 5 - Kesinlikle Katılıyorum

*
  Kesinlikle Katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Tarafsız (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle Katılıyorum (5)
Öğretim teknolojileri konusunda bilgi ve becerilerimi artırmayı planlıyorum.
Öğretim teknolojileri içeren sınıf etkinlik ve projeleri geliştirmeyi planlıyorum.
Öğretim teknolojilerini derslerimde daha fazla kullanmayı planlıyorum.
Öğretim teknolojileri üzerine düzenlenmiş kurslara katılmayı planlıyorum.