Uzaktan Formasyon Eğitiminin Değerlendirilmesi

Değerli Öğretmen Adayı,

Tamamlamış olduğumuz online uzaktan eğitim programının ileride daha verimli ve etkin yürütülebilmesi için sizin değerlendirmeleriniz ve görüşleriniz büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara samimi ve içtenlikle cevap vermenizi rica ederiz. Vereceğiniz bilgiler araştırma amaçlı kullanılacak ve diğer kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Anketi doldurduktan sonra "GÖNDER" butonuna basmayı unutmayınız..

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Kişisel Bilgiler
*Öğrenim durumunuz nedir?
*Yaşınız:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*Cinsiyetiniz:
*Bölümünüz nedir?
*Daha önce uzaktan eğitim yoluyla ders aldınız mı?
*Uzaktan Formasyon derslerini nereden takip ettiniz?
*Formasyon eğitiminde hangi şubede yer aldınız?
Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği
Bu ölçek sizi bekleyen uzaktan eğitim sürecine ne düzeyde hazır olduğunuzu ve neler beklediğinizi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen, ölçekte yer alan soruları aşağıdaki yönergeyi dikkate alarak size en uygun gelen seçeneği belirleyecek biçimde yanıtlayınız.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Uzaktan eğitim sürecinde derslere işyerimden/okuldan katılabilirim.
Uzaktan eğitim sürecinde daha çok eş-zamanlı/anlık (sanal sınıf, sohbet vb.) etkinlikleri tercih ederim.
Uzaktan eğitim sürecinde daha çok farklı-zamanlı/eş-zamansız (video kayıtları, forum vb.) etkinlikleri tercih ederim.
Haftada en az 3-4 saat her bir derse sanal ortamda katılmak için zaman ayırabilirim.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Uzaktan eğitim sürecinde derslere evden/yurttan katılabilirim.
İnternet bağlantısı bulunan bir bilgisayara erişimim var.
Erişim sağladığım bilgisayar oldukça yeni bir teknolojiye sahiptir (kulaklık, mikrofon, kamera vb.).
Erişim sağladığım bilgisayarda gerekli tüm yazılımlar rahatlıkla çalışır (Ofis, Acrobat Reader, Flash vb.).
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı biliyorum.
Bilgisayar ve İnternet kullanımı konusunda kendime güvenirim.
Bilgisayara ilişkin temel işlemler (dosya oluşturma, kaydetme, kopyalama, dizin oluşturma vb.) için gerekli becerilere sahibim.
İçerik iletimi ve sunumu için ofis programlarını rahatlıkla kullanabilirim.
İnternet kullanımına ilişkin (arama yapma, siteye kayıt olma vb.) temel becerilere sahibim.
İnternet üzerindeki iletişim araçlarını (e-posta, sohbet, forum vb.) rahatlıkla kullanabilirim.
Sosyal paylaşım ortamlarını (Facebook, Twitter, Blog, Wiki vb.) rahatlıkla kullanabilirim.
İnternet servislerini bilgiye erişim için rahatlıkla kullanabilirim.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Öğretim elemanı eş-zamanlı/anlık etkileşim kuramasam bile tek başıma rahatlıkla çalışabileceğimi düşünüyorum.
İnternet ortamında çok fazla dikkat dağıtıcı olmasına rağmen çalışmalarımı zamanında tamamlayacağımı düşünüyorum.
Ders çalıştığım ortamda çok fazla dikkat dağıtıcı olmasına rağmen çalışmalarımı zamanında tamamlayacağımı düşünüyorum.
Uzaktan eğitim yöntemi ile çok iyi öğrenebileceğimi düşünüyorum.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Öğretim elemanı sürekli etkileşim içinde olmak başarım açısından önemlidir.
Teknik ve idari konularda hızlı destek alabilmek başarım açısından çok önemlidir.
Uzaktan eğitim sürecine sık katılım başarılı olmam açısından önemlidir.
Uzaktan eğitim sürecinde İnternet teknolojilerine ilişkin deneyimin başarımı etkileyeceğini düşünüyorum.
Görsel-işitsel materyalleri kullanarak öğrenmem gereken bilgi ve becerileri kazanacağımı düşünüyorum.
İnternet ortamında diğer bireylerle rahatlıkla tartışabileceğimi düşünüyorum.
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Topluluğu Modeli Ölçeği
*
  Kesinlikle Katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kararsızım(3) Katılıyorum(4) Kesinlikle Katılıyorum(5)
Öğretim elemanı, ders içerisinde yer alacak önemli konuları açıkladı.
Öğretim elemanı, önemli ders hedeflerini açıkladı.
Öğretim elemanı, dersteki öğrenme faaliyetlerine nasıl katılınması gerektiği hakkında net yönergeler verdi.
Öğretim elemanı, öğrenme etkinlikleri için önemli olan zaman çizelgesini ve son tarihleri belirtti.
Öğretim elemanı, öğrenmeme katkı sağlamak için ders konularında anladığım ve anlamadığım noktaları belirlemede yardımcı oldu.
Öğretim elemanı, düşüncelerimin netleşmesine yardımcı olacak dersle ilgili konuları anlamamda bana rehberlik etti.
Öğretim elemanı, öğrencilerin verimli tartışmalara katılmalarına ve katkı sağlamalarına yardımcı oldu
Öğretim elemanı, öğrenmemizi kolaylaştırmak için konuya odaklanmamıza yardımcı oldu.
Öğretim elemanı, öğrencilerini derste yeni fikirler keşfetmeleri konusunda cesaretlendirdi.
Öğretim elemanının davranışları öğrencilerin derse ait olma duygusunun gelişmesini arttırdı.
Öğretim elemanı, öğrenmemi kolaylaştıran ders konusu odaklı tartışmalar yapılmasına yardım etti.
Öğretim elemanı, güçlü ve zayıf yönlerimi anlayabilmem için geribildirim sağladı.
Öğretim elemanı, zamanında geribildirim sağladı.
*
  Kesinlikle Katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kararsızım(3) Katılıyorum(4) Kesinlikle Katılıyorum(5)
Sınıftaki diğer arkadaşlarımı tanımak bana derse ait olma hissi veriyor.
Sınıftaki bazı arkadaşlarım hakkında farklı izlenimler edinebildim.
Online ya da web tabanlı iletişim, sosyal etkileşim için mükemmel bir araçtır.
Online ortamlarda sohbet ederken kendimi rahat hissettim.
Derste yapılan tartışmalara katılırken kendimi rahat hissettim.
Sınıf arkadaşlarım ile etkileşime girerken kendimi rahat hissettim.
Grup çalışmalarında, arkadaşlarıma katılmadığım noktaları sınıftaki güven ortamından dolayı rahatlıkla ifade edebildim.
Görüşlerimin arkadaşlarım tarafından benimsendiğini hissettim.
Online tartışmalar, işbirliği duygusunu geliştirmemde yardımcı oluyor.
*
  Kesinlikle Katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kararsızım(3) Katılıyorum(4) Kesinlikle Katılıyorum(5)
Konularla ilgili ortaya atılan problemler derse olan ilgimi arttırdı.
Etkinlikler, derse olan ilgimi arttırdı.
İçerik ile ilgili soruları keşfetmek beni derse motive etti.
Derste ortaya atılan problemlerin çözümleri için çeşitli bilgi kaynaklarından faydalandım.
Beyin fırtınası ve araştırma yapmak, konuyla ilgili soruları çözmemde yardımcı oldu.
Online tartışmalar, farklı bakış açılarına saygı gösterme ortamı yarattığı için değerlidir.
Ders sırasında edindiğim yeni bilgiler, ders faaliyetlerinde oluşan sorulara cevap bulmama yardımcı oldu.
Öğrenme etkinlikleri, konu ile ilgili açıklamalar/çözümleri bulmama yardımcı oldu.
Dersin içeriği ile ilgili yapılan tartışmalar ve değerlendirmeler, temel kavramları anlamama yardımcı oldu.
Bu derste anlatılan bilgiyi sınamak ve uygulamak için kullanılan yöntemleri tanımlayabilirim.
Dersteki problemlere, pratikte de uygulanabilir çözümler geliştirdim.
Derste öğrendiğim bilgileri diğer ders dışı etkinliklerde veya kendi işimde uygulayabilirim.
Memnuniyet Ölçeği
Aşağıdaki ölçek sizin yaşadığınız uzaktan eğitim sürecine ilişkin görüşlerinizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen, ölçekte yer alan soruları size en uygun gelen seçeneği aşağıdaki yönergeye uygun biçimde yanıtlayınız.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Dersin yönetimi için kullanılan “Öğretim Yönetim Sistemi” (Moodle) öğrenci ihtiyaçlarını karşılamaktaydı.
Ders işlemek için kullanılan sanal sınıf ortamı (Big Blue Button) kolayca kullanılabilmekteydi.
ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) içerisindeki bağlantılar, site içi gezintiyi kolaylaştıracak biçimde tasarlanmıştı.
ÖYS kolay kullanılabilir bir arayüze sahipti.
Ders içeriği kapsamında aradığım tüm bilgilere hızlıca ulaşabildim.
Öğretim içeriği haftalık veya modüler şekilde organize edilmişti.
Ders etkinlikleri ve ödevleri desteklemek için farklı bilgi ve iletişim teknolojileri (sohbet, forum, blog, wiki vb.) kullanıldı.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Derse nasıl çalışılması gerektiğine dair açıklayıcı ve detaylı bilgiler bir “Çalışma Rehberi” olarak sunulmuştu.
Aşırmacılık, yanlış referans, ödevlerin geç teslimi gibi konuların sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi.
Eş-zamanlı/anlık etkinliklere katılamayanlar için farklı-zamanlı/eş zamansız etkinlik fırsatları sunulmuştu.
Dersin başında dersle ilgili genel bilgiler içeren ve dersin izlencesine yönlendiren bir karşılama mesajı/duyuru/video iletildi.
Olumlu bir çevrimiçi öğrenme atmosferi oluşturmak amacıyla öğrencilere kapsamlı bir giriş ve tanışma etkinlikleri planlandı.
Ödev ve etkinlikler hakkında zamanında ve açıklayıcı dönütler verildi.
Öğretim sürecini yönlendirme ve rehberlik etme başarılıydı.
Öğretim elemanları uzaktan eğitim konusunda deneyimli ve yeterliydi.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
İçerik mantıklı ve etkili bir şekilde organize edilmiştir.
Ders içeriği öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştı.
Ders içeriği anlaşılır ve açık bir şekilde sunuldu.
Öğretim materyalleri yeterli, güncel ve bilgi düzeyi açısından uygundu.
*
  Hemen hemen hiçbir zaman Nadiren Zaman zaman Sık sık Hemen hemen her zaman
Etkileşim amacıyla farklı araçlar (sohbet, forum, blog, wiki, eposta vb.) kullanıldı.
Sosyal öğrenme ve etkileşimi arttırmak amacıyla işbirliğine dayalı grup etkinlikleri gerçekleştirildi.
Öğrenciler arasındaki etkileşimi güçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler ve fırsatlar sunuldu.
Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki etkileşimi güçlendirmek amacıyla farklı etkinlikler ve fırsatlar sunuldu.
Eş-zamanlı/anlık ve farklı-zamanlı/eş zamansız yürütülmesi gereken etkinlikler ayrı ayrı belirtilmişti.
Derste çeşitli klasik ve alternatif değerlendirme yöntemleri bir arada kullanıldı.
Kullanılan değerlendirme yöntemleri öğrenci başarısını belirleme açısından yeterliydi.
Etkinlikler için kullanılacak değerlendirme ölçütleri her farklı etkinlik için açıkça belirtildi.
Verilen etkinliklerin ve ödevlerin tamamlanması için öngörülen süreler yeterliydi.
Farklı etkinlikler için değerlendirme yüzdeleri, değerlendirme ölçütleri ve notlandırmaya ilişin bilgiler sunulmuştu.
Formasyon Eğitimine Yönelik Görüşleriniz
Varsa Diğer Görüşlerinizi Aşağıdaki Kutuya Yazarak Belirtiniz: