Üniversite Öğrencilerinde Medya Okuryazarlığı Araştırması

Sevgili Katılımcı,

Günümüzde toplumlar üzerinde medyanın önemi ve etkisi düşünüldüğünde üniversite gençliğinin medyaya bakış açısı ve medya okuryazarlık düzeyleri önem arz etmektedir. Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinin medya kavramına yönelik algılarını ve medya okuryazarlıkları düzeylerini belirlemeyi amaçlamaktadır.Bu çalışma ile elde edilen veriler akademik çalışma dışında farklı bir amaç için kesinlikle kullanılmayacaktır. Vereceğiniz cevaplar çalışmanın etkililiği için önem arz etmektedir. Çalışmamıza katıldığınız için teşekkür ederiz.

Çağdaş ERBAŞ  -Yüksek Lisans Öğrencisi

Yrd. Doç. Dr. Veysel DEMİRER  -Danışman

Kişisel Bilgiler
*Cinsiyet:
*Üniversiteniz:

Üniversitesi

*Fakülteniz:

*Bölümünüz:

*Kaçıncı Sınıftasınız:
*Yaşınız:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

*Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisine ya da hangilerine sahipsiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)
Uyanların tümünü seçin
*Kendinize ait İnternet bağlantınız var mı?
*Herhangi bir sosyal medya sitesine üye misiniz? (Facebook, Twitter veya MySpace gibi)

*Günde yaklaşık olarak kaç defa sosyal medya sitesindeki hesabınızı kontrol ediyorsunuz?
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Defa

*İletişim ve haberleşme için aşağıdaki medya ortamlarını en çok tercih ettiğinizden en düşüğe doğru sıralayınız
Soldaki listede bulunan ögeleri sağa eklemek için ögelere çift tıklayın ya da sürükleyip bırakın - en yüksek değerli ögeniz sağda en üstte olmalı, aşağı indikçe öge değeri azalmalıdır.
Tüm yanıtlarınız farklı olmalı.
Gazete
Dergi
Radyo
TV
İnternet siteleri (Haber, Forum vb.)
Sosyal Medya (Facebook, twitter vb.)
*Medya araçlarını (Gazete, Radyo, Tv, İnternet, Sosyal medya vb.) hangi konu ya da konular ile ilgili kullanıyorsunuz. Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.
*Televizyon izleme sıklığınız nedir?
*İnternette ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
*Düzenli olarak kitap okur musunuz?
*Gazete/leri takip eder misiniz?
*Not ortalamanız aşağıdaki puan aralıklarından hangisindedir?
*Annenizin eğitim durumu nedir?
*Babanızın eğitim durumu nedir?
*Ailenizin aylık geliri ne kadardır?
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

TL

Medya.................

"Medya" yı neye benzettiğinizi aklınıza gelen ilk şeye odaklanarak belirtiniz ve nedeni açıklayınız.

*

Medya gibidir/benzer,

*

Çünkü,

Sosyal Medya........
"Sosyal Medya" yı neye benzettiğinizi aklınıza gelen ilk şeye odaklanarak belirtiniz ve nedeni açıklayınız.
*

Sosyal Medya gibidir/benzer,

*

Çünkü,

Medya Okuryazarlığı Ölçeği
Aşağıdaki ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılım düzeyinizi en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz
*
  Hiçbir zaman Nadiren Ara Sıra Sıklıkla Her zaman
Kitle iletişim araçlarında yer alan mesajların doğruluğuna ve yanlışlığına kendim karar verebilirim.
Kitle iletişim araçları tarafından üretilen tüketim kültürü, şiddet vb. değerlerin farkına varırım.
Mesajların hangi amaçlarla (sosyal sorumluluk, tüketim, bilgi verme, eğlendirme vb.) oluşturduğunu fark ederim.
Kitle iletişim araçlarındaki yayınların olumlu ve olumsuz yanlarını belirlerim.
Kitle iletişim araçlarında verilen mesajlara eleştirel bir bakış açısıyla bakarım.
Kitle iletişim araçlarının bireyleri nasıl etkilediği konusunda yeterliliğe sahibim.
Kitle iletişim araçlarının politik, ekonomik, kültürel ve sosyal önceliklerinin olduğunu fark ederim.
Kitle iletişim araçlarındaki mesajlara olumlu ve olumsuz tepki veririm.
Kitle iletişim araçlarındaki yayınların olumsuzluklarından korunma konusunda önerilerde bulunurum.
Verilen mesajların farklı kitle iletişim araçlarında farklı biçimlerde oluşturulduğunu bilirim.
Kitle iletişim araçlarının yayınlarında kanuni ve etik kurallara bağlı kalınıp kalınmadığını takip ederim
Birey olarak kitle iletişim araçlarındaki üretim sürecine ne kadar etkim olacağını bilirim
Kitle iletişim araçlarında yanlı habercilik yapıldığının hemen farkına varırım.
Kitle iletişim araçlarında yapılan gizli reklamı fark ederim.
Sponsorların yayın üzerindeki etkisini gözlemleyebilirim.
Kitle iletişim araçlarının aktardığı örtük (geride kalan) mesajların farkına varırım
Kitle iletişim araçlarıyla verilen mesajlardaki anlamları çözümlemede yeterliliğe sahibim.