Üniversite Öğrencileri: Yeni Medya Okuryazarlığının Bazı Değişkenlere Etkisi

Değerli Katılımcı,

Günümüzde medya kavramı internet (Web 2.0) teknolojilerinin etkisi ile  sosyal ağlarda ve çevrimiçi bir çok uygulama da yer bularak  "Yeni medya" adı altında şekillenmektedir. Bu çalışma ile Üniversite öğrencilerinin yeni medya okuryazarlığı düzeyleri incelenerek bazı değişkenlerle ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmaya içtenlikle göstereceğiniz katılım araştırmamızda sağlıklı sonuçlar elde etmemize katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda değerli katılımınızı bekliyor, desteğiniz için teşekkür ediyoruz.

Yrd. Doç. Dr. Veysel Demirer

Arş. Gör. Betül Aydın

Kişisel Bilgiler
1 *Üniversiteniz / Fakülte / Bölümünüzü yazınız:

2 *Cinsiyetiniz: 
3 *Yaşınız:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

4 *Kaçıncı sınıftasınız:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

5 *Not ortalamanız:

6 *Kişisel bilgisayarınız var mı:
7 *Bireysel İnternet bağlantınız var mı:
8 *İnternette günde ne kadar zaman harcıyorsunuz:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Saat

9 *Herhangi bir Sosyal ağa (Facebook, twitter vb.) üye misiniz? Cevabınız evet ise yandaki kutucuğa hangi sosyal ağ ya da ağlar olduğunu yazınız

10 *Sosyal Ağlarda günde ne kadar zaman harcıyorsunuz:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Saat

11 *Sosyal ağ hesaplarınızda arkadaş olduğunuz kaç kişi bulunmaktadır:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Yaklaşık Kişi

12 *Gerçek hayatta düzenli olarak görüştüğünüz arkadaş sayınız kaç kişidir:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

Yaklaşık Kişi

13 *Sosyal Medya araçlarında en çok kimlerle görüşüyorsunuz:
14 *Ebeveynleriniz (Anne veya Babanız) İnterneti kullanıyor mu? 
15 *Ebeveynleriniz (Anne veya Babanız) sosyal ağları (Facebook, twitter vb) kullanıyor mu:
16 *Ailenizin aylık geliri ne kadardır:
Bu alana yalnız rakam yazılabilir.

TL

17 *Annenizin eğitim durumu nedir?
18 *Babanızın eğitim durumu nedir?
19 *Yeni Medya araçlarını (İnternet, Sosyal medya, Online Gazete-Radyo-Tv, vb.) hangi konu ya da konular ile ilgili kullanıyorsunuz. Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.  
20 *Sosyal medyayı kullanma amacınız? (Birden çok seçeneği işaretleyebilirsiniz.)

 
21 *Üniversitenizde herhangi bir öğrenci topluluğuna üye misiniz:
22 *Herhangi bir Sivil toplum Kuruluşuna (STK) üye misiniz:
23 *Herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldınız mı: Cevabınız evet ise nasıl bir proje olduğu hakkında yandaki kutucuğa kısaca bilgi veriniz

Anketler
24 *

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak, size uygunluk derecesine göre her ifadenin karşısında bulunan seçeneklerden yalnızca birinin içine X koyarak içtenlikle cevaplayınız.

Sosyal Ağlar:  Facebook, twitter, linkedin vb. sosyal paylaşım ağlarını kastetmektedir.
  Hiç katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kısmen katılıyorum (3) Katılıyorum(4) Tamamen katılıyorum(5)
1. Sosyal ağlarımdaki (Facebook, twitter, linkedin vb.) kişilerle etkileşimde bulunmak, yaşadığım şehrin dışında olan bitenlerle de ilgilenmemi sağlar.
2. Sosyal ağlarımdaki kişilerle etkileşimde bulunmak, yeni şeyler denemeyi istememe yol açar.
3. Sosyal ağlarımdaki kişilerle etkileşimde bulunmak, benden farklı insanların ne düşündüğüyle ilgilenmemi sağlar.
4. Sosyal ağlarımdaki insanlarla konuşmak, dünyanın başka yerlerini merak etmemi sağlar.
5. Sosyal ağlarımdaki kişilerle etkileşimde bulunmak, daha büyük bir topluluğun parçasıymışım gibi hissettirir.
6. Sosyal ağlarımdaki kişilerle etkileşimde bulunmak, kendimi daha büyük bir resmin parçası olarak hissetmemi sağlar.
7. Sosyal ağlarımdaki kişilerle etkileşimde bulunmak, bana dünyadaki herkesin birbiriyle bağlantılı olduğunu hatırlatır.
8. Sosyal ağlarımdaki kişilerle etkileşimde bulunmak, konuşacak yeni insanlar tanımamı sağlar.
9. Sosyal ağlarım sayesinde, yeni insanlarla her zaman iletişim kurabilirim.
10. Genel toplumsal faaliyetleri desteklemek için zaman harcamaya istekliyim.
11. Sosyal ağlarımda, sorunlarımı çözme konusunda güvendiğim birçok kişi var.
12. Sosyal ağlarımda, çok önemli kararlar alırken danışabileceğim biri var.
13. Sosyal ağlarımda, özel kişisel sorunlar hakkında rahatlıkla konuşabileceğim kimse yok.
14. Kendimi yalnız hissettiğimde Sosyal ağlarımda konuşabileceğim birçok kişi var.
15. Sosyal ağlarımda etkileşimde bulunduğum insanlar, benim için kendi itibarlarının sarsılmasını göze alır.
  Hiç katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kısmen katılıyorum (3) Katılıyorum(4) Tamamen katılıyorum(5)
16. Eğer acilen çok büyük miktarda borç almam gerekirse, Sosyal ağlarımda borç isteyeceğim birini tanıyorum.
17. Sosyal ağlarımda etkileşimde bulunduğum insanlar, bana iyi bir iş referansı olacaklardır.
18. Sosyal ağlarımda etkileşimde bulunduğum insanlar, son paralarını benimle paylaşacaklardır.
19. Sosyal ağlarımdaki kişileri, onlardan önemli bir şey yapmalarını isteyecek kadar iyi tanımıyorum.
20. Sosyal ağlarımda etkileşimde bulunduğum insanlar, haksızlıkla mücadele etmemde bana yardımcı olacaklardır.
25 *

Aşağıdaki ifadelerde geçen “Medya” kavramı ile “Yeni Medya” kavramı kastedilmekte olup

  • Online İnteraktif TV, radyo, gazete vb. iletişim araçları ve
  • internet ve internet teknolojileri ile oluşturulan ortamları (web siteleri, sohbet, forum, sosyal paylaşım siteleri, video paylaşım siteleri, online gazeteler vb.)  ve medya içerikleri (metin, ses, fotoğraf, video vb.) kastedilmektedir.

  Hiç yapamam (1) Düşük düzeyde yapabilirim (2) Orta düzeyde yapabilirim (3) İyi düzeyde yapabilirim (4) Çok iyi yapabilirim (5)
1. Medyada ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmak için arama motorlarını ve veri tabanlarını nasıl kullanacağını bilme
2. Medyadaki yenilikleri ve değişiklikleri takip edebilme
3. Bilgiye ulaşmada farklı medya ortamlarından yararlanabilme
4. Medyada sunulan açık ve gizli mesajların farkına varabilme
5. Medyada şiddet unsuru içeren mesajları tespit edebilme
6. Medya içeriklerinin politik, ekonomik ve sosyal boyutlarını anlayabilme
7. Medya üzerinde farklı fikir ve düşünceleri tespit edebilme
8. Medya içeriklerinin bilgilenme, iletişim, eğlenme vb. amaç ve işlevlerini ayırt edebilme
9. Medya içeriklerinin reklam amaçlı olup olmadığını anlayabilme
10. Medyada içeriklerini hazırlayan, tür, amaç vb. özelliklerine göre sınıflayabilme
11. Bilgi veya haberleri farklı medya ortamlarından araştırarak karşılaştırabilme
12. Medyadan elde edilen bilgiler ile kendi görüşlerini ilişkilendirerek faydalanabilme
13. Medya içeriklerini kullanıp kullanmayacağına akıllı işaretleri dikkate alarak karar verebilme
14. Medyadaki mesajların doğruluk ve yanlışlıkları hakkında karar verebilme
15. Medyanın bireyler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini belirleyebilme
  Hiç yapamam (1) Düşük düzeyde yapabilirim (2) Orta düzeyde yapabilirim (3) İyi düzeyde yapabilirim (4) Çok iyi yapabilirim (5)
16. Medya içeriklerini yasal ve etiksel açılardan (lisanssız programlar, yasak siteler, kişisel haklara saygı vb.) değerlendirebilme
17. Medya içeriklerini güvenirlik, geçerlik, tarafsızlık ve güncellik gibi kriterlere göre değerlendirebilme
18. Medya içeriklerinin doğuracağı sonuç ve risklere karşı kendini koruyabilme
19. Medya ortamlarında kullanıcı hesap veya profilleri oluşturabilme
20. Farklı formatlardaki medya içerikleri (resim, video klibi, metin vb.) oluşturmak için gerekli donanım araçlarını kullanabilme
21. Farklı formatlardaki medya içeriklerini (resim, video klibi, metin vb.) düzenlemek için gerekli yazılım programlarını kullanabilme
22. Medya ortamlarındaki temel kullanma araçlarını (butonlar, linkler, dosya aktarımı vb.) işlevlerine göre seçip kullanabilme
23. Dijital medya içeriklerini internette paylaşabilme
24. Başkalarının gönderdiği/paylaştığı medya içeriklerine ekleme ve yorum yapabilme
25. Medya içerik ve mesajlarına kendi ilgi ve beğenilerine göre puan ve derece verebilme
26. Sosyal medya ortamlarına katılarak başkalarının fikir ve düşüncelerini etkileyebilme
27. Gündemdeki olayları farklı bakış açılarıyla (sosyal, kültürel, ideolojik vb.) değerlendirip medya ortamlarına katkıda bulunabilme
28. Medyada farklı kullanıcılarla etkileşim ve işbirliği içerisinde ortak bir amaç doğrultusunda çalışabilme
29. Gerçek kişilik özelliklerine uygun sanal kimlik oluşturabilme
30. Medya ortamlarında insanları bilgilendirecek veya yönlendirecek bilinçli girişimlerde (tartışma, yorumlama vb.) bulunabilme
  Hiç yapamam (1) Düşük düzeyde yapabilirim (2) Orta düzeyde yapabilirim (3) İyi düzeyde yapabilirim (4) Çok iyi yapabilirim (5)
31. Belli konular hakkında eleştirel düşünerek (ideolojik ve sosyokültürel açılardan vb.) medya içerikleri tasarlayabilme
32. Medya içeriklerini eleştirerek karşıt veya alternatif bir medya içeriği geliştirebilme
33. İnsanların farklı düşüncelerine ve özel hayatlarına saygı duyarak medya içeriği üretebilme
34. Yasal ve etiksel kurallara uygun medya içeriği üretebilme
35. Görsel ve yazılı özgün medya içerikleri (afiş, video klibi, web sayfası, blog vb.) tasarlayabilme
26 *

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak, size uygunluk derecesine göre her ifadenin karşısında bulunan seçeneklerden yalnızca birinin içine X koyarak içtenlikle cevaplayınız.


  Hiç katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kısmen katılıyorum (3) Katılıyorum(4) Tamamen katılıyorum(5)
1. Dünya genel olarak adil bir yerdir.
2. Bence, dünya genelinde insanlar hak ettikleri ödül ve cezaları alırlar.
3. Dünyadaki bazı insanların diğerlerinden daha fazla imkân sahibi olması sorun değildir.
4. Kıtlık zamanında, ihtiyacımız olan şeyleri almak için başkalarına güç kullanmak bazen gereklidir.
5. Dünya genelinde birçok insanın yeterince çalışmadıkları için fakir olduğunu düşünüyorum.
6. Bana göre, dünyadaki çoğu insan sahip olması gerekenleri elde edebilmektedir.
7. Farklı kültürlerden gelen insanlarla farklı yollarla iletişim kurabilirim.
8. Mümkün oldukça organik ürün satın almaya dikkat ederim.
9. Genellikle iletişim tarzımı diğer insanların kültürel birikimine göre ayarlarım.
10. Bir grup insan önünde acil küresel bir sorun hakkındaki görüşlerimi ifade ederken kendimi rahat hissederim.
11. Bu dünyanın en can sıkıcı sorunlarından bazılarında fark yaratabileceğim birkaç yol biliyorum.
12. Dışlanmış küresel kişilere ya da yerlere zarar verdiği bilinen marka ve ürünleri boykot edebilirim.
13. Tüm dünyayı ilgilendiren çevresel ya da sosyal bir sorunu azaltmaya yardım etmek için nasıl bir yer oluşturmam gerektiğini biliyorum.
14. Diğer kültürlerden insanlarla etkileşim kurduğumda farkında olmadan kendi davranış ve kişisel özelliklerimi onlara göre uyarlarım.
15. Beni ilgilendiren küresel sorunlara diğer insanların da dikkatini çekmeyi başarabilirim.
  Hiç katılmıyorum(1) Katılmıyorum(2) Kısmen katılıyorum (3) Katılıyorum(4) Tamamen katılıyorum(5)
16. Dışlanmış insanların ve yerlerin iyi temsilcileri olarak bilinen marka ve ürünleri özellikle satın alabilirim.
17. Uluslararası ilişkileri etkileyen mevcut sorunlar hakkında bilgi sahibiyim.
18. Önümüzdeki altı ay içinde, yurtdışındaki bireyler ve topluluklar için gönüllü olarak çalışmayı düşünebilirim.
19. Önümüzdeki altı ay içinde, küresel insancıl bir kuruluş ya da projede yer alabilirim.
20. Önümüzdeki altı ay içinde, uluslararası politika hakkındaki görüşlerimi bir web sitesi, blog ya da sohbet odasında dile getirebilirim.
21. Önümüzdeki altı ay içinde, küresel insancıl bir sorunun çözümüne yönelik gayri resmi olarak(Gönüllü) bir grupla birlikte çalışabilirim.
22. Önümüzdeki altı ay içinde, genç insanların küresel sorunlar hakkında görüşlerini dile getirdikleri bir üniversite forumuna, konsere, tiyatro performansına ya da başka bir etkinliğe katılabilirim.
23. Önümüzdeki altı ay içinde, tüm dünyayı ilgilendiren çevresel, sosyal ya da siyasal sorunlar hakkındaki görüşlerimi dile getirmek için bir radyo ya da gazete ile irtibata geçebilirim.
24. Önümüzdeki altı ay içinde, zamanımı yurtdışındaki bireyler ya da topluluklar için gönüllü iş yapmak üzere ayarlayabilirim.
25. Önümüzdeki altı ay içinde, küresel sorunlar ya da kaygılar üzerine bir kamu araştırması için hükümetten birileriyle iletişim kurabilir ya da birilerini ziyaret edebilirim.
26. Yerel bir medya kaynağına küresel eşitsizlik ve küresel sorunlar hakkındaki kaygılarımı ifade ettiğim bir görüş yazısı yazabilirim.
27. Önümüzdeki altı ay içinde, küresel bir yardım kuruluşuna ücretli(aidatlı) üye olabilir ya da bağış yapabilirim.
28. Önümüzdeki altı ay içinde, dünyanın her yerinden zorluk içinde olan insanlara yardım etmeyi düşünebilirim.
29. Önümüzdeki altı ay içinde yürüyüş, dans, koşu ya da bisiklet sürüşü aktivitelerine küresel bir sebep için katılabilirim.
30. Önümüzdeki altı ay içinde, dünyanın genelini ilgilendiren çevresel kriz ile ilgili bir programa katılmayı düşünebilirim.
27 Eğer varsa görüşleriniz: (Yoksa boş bırakabilirsiniz)